Cena Martina Benku 

 

Cena Martina Benku za rok 2019 a 2020

 

 

Dňa 9. septembra 2021 sa uskutočnila v Slovenskom národnom múzeu v Martine (Etnografické múzeum, Malá hora 2, Martin) spomienková slávnosť pri príležitosti 133. výročia narodenia národného umelca Martina Benku spojená s odovzdávaním cien Martina Benku za rok 2019 a 2020.

 

Tieto ceny každoročne udeľuje Rada Fondu výtvarných umení na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, pôsobiacej pri Fonde výtvarných umení.

Ceny sa udeľujú v súlade s testamentom Martina Benku – majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku Martina Benku.

 

Ceny odovzdá predsedníčka Rady Fondu výtvarných umení Mgr. Zora Petrášová, riaditeľ Fondu výtvarných umení JUDr. Vladimír Palečka a predseda Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku doc. Milan Rašla.

 

Laureáti Ceny Martina Benku:

 

za rok 2020

–      Cena za výtvarné dielo – Mgr.art. Lucia Horvátová Jarotta

–      Cena za výtvarné dielo – Mgr.art Ján Hrčka

–      Cena za výtvarné dielo – Mgr. art et Mgr. Vladimír Vakov

Cena absolventovi AU BB – Mgr.art. Ľubomír Slovinský – za veľmi dobré dosiahnuté výsledky počas štúdia

 

za rok 2019

–      Cena za výtvarné dielo – Mgr.art. Eva Moflárová

–      Cena za výtvarné dielo – Mgr. Martin Šafárik

–      Cena za dielo teórie, kritiky a dejín slovenského výtvarného umenia – doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

–      Cena absolventke AU BB – Mgr.art. Nikola Aronová – za veľmi dobré dosiahnuté výsledky počas štúdia

Cena absolventovi VŠVU – Mgr.art. Sebastián Komáček – za veľmi dobré dosiahnuté výsledky počas štúdia

 

pozvánka


fotografie z udalosti

1 2 3