Cena Martina Benku 

 

 

Cena Martina Benku za rok 2020

 

Cenu Martina Benku udeľuje výtvarníkom, teoretikom a absolventom Rada Fondu výtvarných umení každoročne v zmysle závetu Martina Benku, na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, pôsobiacej pri Fonde výtvarných umení.

 

Cena sa udeľuje v štyroch kategóriách:

 

1. za výtvarné dielo v odbore maliarstva, sochárstva a grafiky ( výtvarník do 40 rokov)

 

2. za dielo teórie, kritiky a dejín slovenského výtvarného umenia ( teoretik do 40 rokov)

 

3. cena absolventovi výtvarnej vysokej školy (absolvent v šk. roku 2019/2020)

 

4. cena absolventovi dejín umenia (absolvent v šk. roku 2019/2020)

 

Ceny sa udeľujú v súlade s testamentom Martina Benku – majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku Martina Benku.

 

Návrhy na udelenie Ceny môžu predkladať jednotlivé profesijné organizácie ako aj jednotlivci. V súlade so Štatútom správy pozostalosti národného umelca Martina Benku, návrh musí obsahovať plné meno navrhovanej osoby, adresu (tel. číslo), profesný životopis, fotodokumentáciu diela a odbornú charakteristiku  s hodnotením diela.

 

Návrhy za rok 2020 očakávame do 30.6.2021, kedy budú odovzdané na posúdenie Komisii pre správu pozostalosti Martina Benku.


Cena Martina Benku za rok 2018Dňa 26. septembra 2019 sa uskutočnila v Slovenskom národnom múzeu v Martine (Etnografické múzeum, Malá hora 2, Martin) spomienková slávnosť pri príležitosti 131. výročia narodenia národného umelca Martina Benku spojená s odovzdávaním cien Martina Benku za rok 2018 a otvorenie výstavy Martin Benka v Turci.

 

Tieto ceny každoročne udeľuje Rada Fondu výtvarných umení na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, pôsobiacej pri Fonde výtvarných umení.

Ceny sa udeľujú v súlade s testamentom Martina Benku – majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku Martina Benku.

 

Ceny odovzdá predsedníčka Rady Fondu výtvarných umení Mgr. Zora Petrášová, riaditeľ Fondu výtvarných umení JUDr. Vladimír Palečka a predseda Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku doc. Milan Rašla.

 

pozvánka