Rada Fondu výtvarných umenípredsedníčka - Mgr. Zora PETRÁŠOVÁ


podpredseda - Ing.arch. Peter BRTKO


členovia - Prof. Ing. arch. Ján BAHNA akad. arch.

Ing. arch. Imrich EHRENBERGER
Ing. arch. Ján FEČÍK

 Prof.Ing.arch. Peter GÁL, PhD.

Mgr. Mária HORVÁTHOVÁ
PhDr. Klára KUBÍKOVÁ
PhDr. Peter MIKLOŠ 

Akad. mal. Dušan SEKELA

Mgr.art. Naďa ŠIMUNOVÁ
Milan TVRDOŇ

JUDr.Vladimír PALEČKA