Rada Fondu výtvarných umenípredseda - Ing. arch. Peter BRTKO


podpredsedníčka - Mgr. Mária HORVÁTHOVÁ


členovia - Prof. Ing. arch. Ján BAHNA akad. arch.

Ing. arch. Imrich EHRENBERGER
Ing. arch. Ján FEČÍK

 Prof.Ing.arch. Peter GÁL, PhD.
PhDr. Klára KUBÍKOVÁ
PhDr. Peter MIKLOŠ 

Mgr. Zora PETRÁŠOVÁ

Akad. mal. Dušan SEKELA

Mgr.art. Naďa ŠIMUNOVÁ
Milan TVRDOŇ

JUDr.Vladimír PALEČKA