Na stiahnutie

O z n a m

Žiadame záujemcov i finančné príspevky z FVU, aby žiadosti zasielali elektronicky  (najlepšie scan správne vyplnenej a podpísanej žiadosti) na adresy: valkyova@fvu.sk a ilavska@fvu.sk. Originál žiadosti a požadované prílohy poštou ( FVU, Trnavská 112, 826 33 Bratislava) alebo osobne na sekretariát FVU.

Ďakujeme.Logo FVU - formát jpg

Logo FVU - formát pdf

Žiadosť o finančný príspevok z podporného účtu FVU