Oznamy FVUOznámenie

 

Dňom 1.7.2023 nadobudol platnosť zákon č. 242/2020 Z. z., čl. II, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z. a zákona č. 504/2021.
Zákon č. 242/2023 pdf


Od 1.7.2023 už nemusia príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzať do umeleckých fondov povinné 2% príspevky. Tieto príspevky budú môcť tvorcovia a výkonní umelci odvádzať do Fondu výtvarných umení dobrovoľne a budú základom pre tvorbu rozpočtu priamej podpornej činnosti.


Zrušenie povinných odvodov vám, žiaľ, vážení tvorcovia a umelci, neuľahčí vaše postavenie, ale pre znefunkčnenie podpornej činnosti, ktorá je naviazaná na príjmy z 2% príspevkov, zabráni Fondu výtvarných umení podporovať vás v takom rozsahu ako doteraz. Preto vyzývame tvorcov, výkonných umelcov a profesijné združenia, aby aj oni apelovali na svojich členov a podporili Fond výtvarných umení dobrovoľnými odvodmi.


Postup pri odvode 2% príspevku

2% príspevky z hrubej odmeny za dielo môžete dobrovoľne poukázať na účet Fondu výtvarných umení:  IBAN SK02 0200 0100 1400 0973 5062 do Všeobecnej úverovej banky.

Konštantný symbol: 0558.

Variabilné symboly pre odvody 2% príspevkov: 922859, alebo podľa prideleného kódovníka.Cena Fondy výtvarných umení 2023

 

Cena Fondu výtvarných umení 2021

Pokračovať >>

 

Cena Martina Benku za rok 2020 

Pokračovať >>

 

Prístup k informáciam

Pokračovať