KontaktyFond výtvarných umení

Trnavská 112, 826 33 Bratislava
fvu@fvu.sk


Riaditeľ FVU - JUDr. Vladimír Palečka

 

tel.: 02/ 43425005
E-mail: palecka@fvu.sk


Angelika Dunárová

tel.: 02/ 4333 5340

E-mail: sekretariat@fvu.sk
E-mail: fvu@fvu.sk


Fondová starostlivosť

tel.: 02/ 4342 0213

                                                                 Mgr. Katarína Pevalová   E-mail: ilavska@fvu.sk

                                                                 Katarína Válkyová           E-mail: valkyova@fvu.sk

                                                                

 

Ochranná organizácia autorská pri FVU

 tel.: 02/ 4342 5005


Katarína Válkyová                         E-mail: valkyova@fvu.sk


Ekonomický úsek

 tel.: 02/ 4329 4609

 

Zlatica Harvanová  E-mail: harvanova@fvu.sk

 

Personálne a mzdové oddelenie

tel.: 02/4333 6048

Edita Moravčíková  E-mail: moravcikova@fvu.sk


Archív

 

 tel.: 02/ 4329 4229
Angelika Dunárová E-mail: dunarova@fvu.sk


Prevádzkový úsek

 

tel.: 02/ 4329 3240
Ing.Milan Plavák E-mail: plavak@fvu.sk

 

Vrátnica/ informácie

tel.: 02/ 4333 6282