Cena Fondu výtvarných umení 


Cena Fondu výtvarných umení 2019


Rada Fondu výtvarných umení každoročne udeľuje Cenu Fondu výtvarných umení. Cena je udeľovaná za významný prínos v oblasti výtvarného umenia alebo architektúry. Návrh na Cenu môžu predkladať predstavitelia profesných združení, spolkov a asociácií, inštitúcie, ako aj jednotlivci, najneskôr do 30. júna 2019. Návrh musí byť podaný písomnou formou a obsahovať stručné vyhodnotenie prínosu navrhovanej osobnosti v oblasti výtvarného umenia alebo architekty a fotodokumentáciu diela (katalóg, monografia,..)
Cena Fondu výtvarných umení 2018


Dňa 5. decembra 2018 o 17.00 hod. sa uskutoční v sieni Dušana Jurkoviča na 1. poschodí Spolku architektov Slovenska, Panská 15, Bratislava slávnostné odovzdávanie Ceny Fondu výtvarných umení za rok 2018.

 

Cenu každoročne udeľuje Rada Fondu výtvarných umení za významný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry.

 

Laureát:

Cena za významný prínos v oblasti výtvarného umenia za rok 2018

Prof. akad.mal. Dušan Kállay

 

Dušan Kállay sa narodil 19. júna 1948 v Bratislave. V rokoch 1966 - 1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, u prof. Ladislava Čemického, prof. Jána Želibského, a prof. Vincenta Hložníka. Krátko po ukončení vysokoškolského štúdia už získaval prvé medzinárodné ocenenia. Roku 1973 dostal  Zlaté jablko BIB´73 za ilustrácie ku knihe J.Horáka Leteli sokoli nad Javorinou, roku 1975 Zlaté jablko BIB´75 za knihu Rytier Roland , roku  1983 za knihu L.Carrolla Alica v krajine zázrakov cenu Grand Prix BIB´83 v Bratislave. V nasledujúcich rokoch s úspechom ilustroval knižky pre slovenských i  zahraničných vydavateľov. Publikácie s jeho ilustráciami vyšli v Brazílii, v Českej republike, v Číne, vo Fínsku, vo Francúzsku, v Grécku, v  Holandsku, v  Japonsku, v Kórei, v Maďarsku,  Nemecku, Poľsku,  Rakúsku, v Slovinsku, v  Španielsku, vo Švajčiarsku, v Taliansku, na Taiwane a v USA.

Zúčastňoval sa na medzinárodných výstavách v Európe,  Amerike, Azii a získal mnohé významné ocenenia v oblasti  grafiky, ilustrácií, známkovej tvorby a i. V roku 1988 na Kongrese IBBY v Oslo mu udelili za celoživotnú tvorbu  Cenu Hansa Christiana Andersena, ktorú prevzal z rúk Astrid Lindgrenovej.

Usporiadal  vyše 160 výstav doma a v zahraničí, kde prezentoval samostatne, príp. s manželkou svoju grafickú, ilustračnú a maliarsku tvorbu. Roku 1990- po odchode Albína Brunovského-začal  pôsobiť ako vedúci Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie  na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Roku 1991 bol menovaný docentom a roku 1994 profesorom v odbore grafiky. V roku 2018 ukončil svoje pôsobenie na VŠVU v Bratislave. Je členom medzinárodných porôt, vedie tvorivé dieľne, prednáša na medzinárodných sympóziách a seminároch.

V roku 2015 pri príležitosti 150.výročia prvého vydania Alice v krajine zázrakov sa v New Yorku konala výstava rôznych vydaní tejto knihy v 174 jazykoch sveta. Slovenské vydanie s ilustráciami Dušana Kállaya v preklade Juraja Vojteka a Viery Vojtkovej získalo hlavnú cenu Grand Prix.

Venuje sa maľbe, grafike,ilustrácii, známkovej tvorbe. Žije a tvorí v Bratislave.                     

 

 

Pozvánka


 


Štatút ceny Fondu výtvarných umení