Cena Fondu výtvarných umení 


Cena Fondu výtvarných umení 2017


Rada Fondu výtvarných umení každoročne udeľuje Cenu Fondu výtvarných umení. Cena je udeľovaná za významný prínos v oblasti výtvarného umenia alebo architektúry. Návrh na Cenu môžu predkladať predstavitelia profesných združení, spolkov a asociácií, inštitúcie, ako aj jednotlivci, najneskôr do 30. júna 2017. Návrh musí byť podaný písomnou formou a obsahovať stručné vyhodnotenie prínosu navrhovanej osobnosti v oblasti výtvarného umenia alebo architekty a fotodokumentáciu diela (katalóg, monografia,..)


Štatút ceny Fondu výtvarných umení

 

 
Cena Fondu výtvarných umení 2016


Dňa 29. novembra 2016 o 17.00 hod. sa uskutočnilo vo výstavných priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici č. 47 v Bratislave slávnostné udeľovanie Ceny Fondu výtvarných umení za rok 2016.

 

Cenu každoročne udeľuje Rada Fondu výtvarných umení za významný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry.

 

Laureát:

Cena za významný prínos v oblasti výtvarného umenia za rok 2016

Doc. Stanislav Harangozó, akad.mal.

 

Doc. Stanislav Harangozó, akad.mal. sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 - 73 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Millyho, prof. V. Hložníka a prof O. Dubaya. Do roku 1990 pedagodicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Umeleckej besedy Slovenska a člen Klubu výtvarných umelcov a teoretikov. Realizoval rozsiahly súbor monumentálno-dekoratívnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma i v zahraničí (individuálne výstavy: Rím, Florencia, Padova, Forli, Lisabon, Mazamet, Bonn, Londýn, Moskva, Varšava, Praha, Budapešť, Belehrad, Nový Sad, Split, Opatia, Rijeka, Záhreb, Clermont-Ferrand, Soul, Peking, Ostrihom, Expo 2010 Shanghai, Bad Homburg, atď.)

 

Pozvánka