Cena Fondu výtvarných umení Cena Fondu výtvarných umení Rada Fondu výtvarných umení každoročne udeľuje Cenu Fondu výtvarných umení. Cena je udeľovaná za významný prínos v oblasti výtvarného umenia alebo architektúry.


 Štatút ceny Fondu výtvarných umení


 


Cena Fondu výtvarných umení 2020

 

Dňa 9. júna 2020 o 16.00 hod. sa uskutočnilo v Dome Umenia v Piešťanoch slávnostné odovzdávanie Ceny Fondu výtvarných umení za rok 2020.

 

Cenu každoročne udeľuje Rada Fondu výtvarných umení za významný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry.

 


 

Cena za významný prínos v oblasti výtvarného umenia za rok 2020

 

Laureát: prof. Ľudovít HološkaCenu za významný prínos v oblasti výtvarného umenia za rok 2020 udelil Fond výtvarných umení (FVU) akademickému maliarovi Ľudovítovi Hološkovi. Ocenenie si prebral na otvorení svojej výstavy v Dome umenia v Piešťanoch z rúk predsedníčky Rady FVU Zory Petrášovej. S umelcovými dielami sa tam možno, ako uviedla, zoznámiť do 12. augusta.     

   
     Maliar, ilustrátor, pedagóg, teoretik a kurátor Ľudovít Hološka (1943) sa výsledkami svojej práce zaraďuje medzi popredné osobnosti slovenskej výtvarnej kultúry v kontexte posledných štyroch desaťročí. Jeho umelecká tvorba bola prezentovaná na početných kolektívnych a viac i samostatných výstavách doma i v zahraničí. Jeho diela videla verejnosť v Budapešti, Petrohrade, Millersville, Ríme, Paríži, Tampere, Rige, Toruni, New Yorku, Mníchove či Varšave a sú tiež súčasťou domácich i zahraničných verejných aj súkromných zbierok. Autorova ilustrátorská tvorba obsahuje vyše 90 titulov a knižných obálok  pôvodnej slovenskej poézie a prózy, za ktoré získal ocenenia ako Najkrajšia knihy roka 1984, 1989, 2000, Cena nadácie Matice slovenskej, Najkrajšie detské knihy.


      Rozsiahla je tiež jeho publicistická i organizačno-kurátorská činnosť, osobitný význam má pedagogické pôsobenie na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Hološka ako pedagóg pôsobil na vysokých školách aj v Trnave a Bratislave, tiež v poľskej Toruni a Florencii. Ocenený výtvarník sa narodil a žije v Jablonici v okrese Senica.


      Laureátmi ceny FVU sa v uplynulom desaťročí stali osobnosti z oblasti maľby, grafiky, sochárskeho, sklárskeho umenia, šperku i architektúry, ako Ondrej Zimka, Ľubo Zelina, Stanislav Harangozó, Marián Drugda či  grafik Dušan Kállay, medailérista Marián Polonský, šperkár Anton Cepka i sklárka Eva Fischerová.