Cena Fondu výtvarných umení 


Cena Fondu výtvarných umení 2018


Rada Fondu výtvarných umení každoročne udeľuje Cenu Fondu výtvarných umení. Cena je udeľovaná za významný prínos v oblasti výtvarného umenia alebo architektúry. Návrh na Cenu môžu predkladať predstavitelia profesných združení, spolkov a asociácií, inštitúcie, ako aj jednotlivci, najneskôr do 30. júna 2018. Návrh musí byť podaný písomnou formou a obsahovať stručné vyhodnotenie prínosu navrhovanej osobnosti v oblasti výtvarného umenia alebo architekty a fotodokumentáciu diela (katalóg, monografia,..)

 

Cena Fondu výtvarných umení za rok 2017 bola za významný prínos v oblasti výtvarného umenia udelená rozhodnutím Rady FVU pani akad.mal.Ivici Krošlákovej.

 


 pozvánka 

 

 

 


Štatút ceny Fondu výtvarných umení