Cena Fondu výtvarných umení Cena Fondu výtvarných umení 2021


 
 


Rada Fondu výtvarných umení každoročne udeľuje Cenu Fondu výtvarných umení. Cena je udeľovaná za významný prínos v oblasti výtvarného umenia alebo architektúry. Návrh na Cenu môžu predkladať predstavitelia profesných združení, spolkov a asociácií, inštitúcie, ako aj jednotlivci, najneskôr do 31. augusta 2021. Návrh musí byť podaný písomnou formou a obsahovať stručné vyhodnotenie prínosu navrhovanej osobnosti v oblasti výtvarného umenia alebo architekty a fotodokumentáciu diela (katalóg, monografia,..)


 


 
Štatút ceny Fondu výtvarných umení


 Cena Fondu výtvarných umení 2019

 

Dňa 3. decembra 2019 o 17.00 hod. sa uskutočnilo v sieni Dušana Jurkoviča na 1. poschodí Spolku architektov Slovenska, Panská 15, Bratislava slávnostné odovzdávanie Ceny Fondu výtvarných umení za rok 2019.

 

Cenu každoročne udeľuje Rada Fondu výtvarných umení za významný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry.

 

Laureát:

 

Cena za významný prínos v oblasti výtvarného umenia za rok 2019

 


Akad.soch. Marián Polonský

 

Marián Polonský sa narodil 23. augusta 1943 v Hubine pri Piešťanoch. V rokoch 1962-1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení reliéfneho sochárstva u profesora Rudolfa Pribiša. V rokoch 1970 - 1995 žil striedavo v Bratislave a v Modre, kde získal ateliér, v ktorom realizoval svoje keramické solitéry – výsostne výtvarne spracované interiérové i exteriérové objekty, ktoré posunul z oblasti úžitkovej tvorby do sféry voľného umenia.

Je členom Medzinárodnej medailérskej federácie FIDEM a neúnavným organizátorom sympoziálnych, výstavných i edičných aktivít. Je jedným zo zakladajúcich členov Spolku výtvarníkov Slovenska i Nadácie Mikuláša Galandu. Zúčastnil sa na početných individuálnych i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí a jeho diela sa nachádzajú v mnohých galériách i súkromných zbierkach.

Marián Polonský patrí medzi charizmatické zjavy slovenskej keramickej tvorby. Je nielen výnimočným výtvarníkom s citom pre tento odveký a tvárny materiál, so zmyslom pre celok a detail a schopnosťou vrátiť sa k východiskám  a pôvodným prameňom tejto disciplíny, ale je i nesmierne kreatívnym autorom so širokým intelektuálnym prehľadom, ktorý mu umožnil prepojiť veci dávno minulé s pocitovým svetom moderného človeka. Už viac ako štyridsať rokov sa rovnako úspešne venuje medailérskej tvorbe. I tu pracuje s podobnými ikonologickými princípmi najmä s metaforou, symbolom, personifikáciou i alegóriou.

Cena  FVU 2019 bude udelená bratislavskému umelcovi akad. soch. Mariánovi Polonskému za jeho mimoriadne rozsiahle celoživotné dielo v oblasti komornej sochárskej, medailérskej i keramickej tvorby. Zároveň je ocenením i jeho dlhoročnej a intenzívnej spolupráce so Slovenským fondom výtvarných umení v časoch, keď bol realizátorom a autorom mnohých pamätných medailí, tabúľ a návrhov pre keramickú výrobu.


pozvánka