Rozdelenie prostriedkov na podpornú činnosť na rok 2011
                                                                                           v EUR

p.č.

Názov

Počet členov

Čiastka

1.

SAS

1512

49.500

2.

SVÚ*

557

41.200

3.

FORMA*

295

21.800

4.

ASA

169

12.500

5.

ZVUZS

162

11.980

6.

SVS

148

10.950

7.

UBS

136

10.050

8.

ATKH

95

7.020

9.

Nečlenovia


10.000

10.

Rezerva


10.000


Spolu


185.000


SVÚ*

 1. A-R

 2. ART CLUB 60 + 8

 3. Indivisual

 4. KOPA

 5. Katedrum

 6. N´89

 7. Obec reštaurátorov Slovenska

 8. PER SPECTRUM

 9. Resculpture

 10. Spolok C+S

 11. Spoločnosť voľných výtvarných umelcov

 12. Spolok maďarských výtvarných umelcov Slovenskej republiky

 13. VEKTORYart

 14. Združenie EM

 15. Združenie prvého mája

16. Združenie medailérov Slovenska


FORMA*

 1. Nové sklo

 2. Združenie šperkárov AURA

 3. Združenie priemyselných dizajnérov Slovenska

 4. Združenie slovenských profesionálnych fotografov

 5. Združenie textilných výtvarníkov TXT

 6. Združenie keramikov Slovenska

 7. Združenie Pro Scena