Zverejňovanie faktúrPrijaté faktúry - október


Prijaté faktúry - november


Prijaté faktúry - december


Prijaté faktúry - január, február


Prijaté faktúry - marec


Prijaté faktury - apríl


Prijaté faktúry - máj


Prijaté faktúry - jún


Prijaté faktúry - júl


Prijaté faktury - august


Prijaté faktúry - september


Prijaté faktúry - október


Prijaté faktúry - november


Prijaté faktúry - december


Prijaté faktúry - január 2020


Prijaté faktúry - február, marec, apríl 2020


Prijaté faktúry - máj 2020


Prijaté faktúry - jún 2020


Prijaté faktúry - júl 2020


Prijaté faktúry - august 2020


Prijaté faktúry - september 2020


Prijaté faktúry - oktober 2020


Prijaté faktúry - november 2020


Prijaté faktúry - december 2020


Prijaté faktúry - január 2021


Prijaté faktúry - február 2021


Prijaté faktúry - marec 2021


Prijaté faktúry - apríl 2021


Prijaté faktúry - máj 2021


Prijaté faktúry - jún 2021


Prijaté faktúry - júl 2021


Prijaté faktúry - august 2021


Prijaté faktúry - september 2021


Prijaté faktúry - október 2021


Prijaté faktúry - november 2021


Prijaté faktúry - december 2021


Prijaté faktúry - január, február 2022


Prijaté faktúry - marec 2022


Prijaté faktúry - apríl 2022


Prijaté faktúry - máj 2022


Prijaté faktútry jún 2022


Prijaté faktúry - júl 2022


Prijaté faktúry - august 2022


Prijaté faktúry - september 2022


Prijaté faktúry - október 2022


Prijaté faktúry - november, december 2022


Prijaté faktúry - január, február, marec 2023


Prijaté faktúry - apríl 2023


Prijaté faktúry - máj 2023


Prijaté faktúry - jún 2023


Prijaté faktúry - júl 2023


Prijatí faktúry - august 2023


Prijaté faktúry - september 2023


Prijaté faktúry - október 2023


Prijaté faktúry - november, december 2023


Prijaté faktúry - január 2024


Prijaté faktúry - február 2024


Prijaté faktúry - marec 2024


Prijaté faktúry - apríl 2024


Prijaté faktúry - máj 2024