Verejná obchodná súťaž č.01/2017Verejná obchodná súťaž c.01/2017 na vzhliadnutie