2012 


 

Rozdelenie prostriedkov na podpornú činnosť na rok 2012


                                                                                                                                                      v EUR

p.č.

Názov

Počet členov

Čiastka

1.

SAS

1530

36.000

2.

SVÚ*

556

28.250

3.

FORMA*

297

15.090

4.

ASA*

171

8.690

5.

ZVUZS

161

8.180

6.

SVS

141

7.170

7.

UBS

111

5.640

8.

ATKH*

98

4.980

9.

Nečlenovia

 

3.000

10.

Rezerva

 

3.000

 

Spolu

 

120.000

 

 

SVÚ*

1. A-R

2. ART CLUB 60 + 8 

3. Indivisual     

4. N´89

5. Obec reštaurátorov Slovenska

6. PER SPECTRUM

7. Spoločnosť voľných výtvarných umelco

8. Spolok maďarských výtvarných umelcov Slovenskej republiky

9. Združenie prvého mája

10. Združenie medailérov Slovenska

11. KOPA

12. Katedrum

13. Resculpture

14. Spolok C+S

15. VEKTORYart

16. Ateliér EM


FORMA*

1. Nové sklo

2. Združenie šperkárov AURA

3. Združenie priemyselných dizajnérov Slovenska

4. Združenie slovenských profesionálnych fotografov

5. Združenie textilných výtvarníkov TXT

6. Združenie keramikov Slovenska

7. Združenie Pro Scena


ASA*

1 Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska

2. Združenie výtvarných umelcov východného Slovenska

3. Spolok grafikov

4. Združenie grafikov Slovenska

5. Novus

6. Formácia vizuálneho umenia

7. Cont-Art

8. Les petites femmes

9. Artem Club

 

ATKH*

 

1. Kruh K 

2. Združenie historikov moderného výtvarného umenia

3. Združenie teoretikov súčasného výtvarného umenia